Rozmiar: 5681 bajtów

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Jelczu-Laskowicach
Prezes koła: Por. rez. Roman Mróz
adres do koresp.: ul. Mickiewicza 68, 55-230 Nowy Dwór
tel. 071 318 15 38