Rozmiar: 8206 bajtów

20 LAT MIASTA JELCZ-LASKOWICECytat z wystąpienia Hetmana Bractwa Kurkowego inż. Jerzego, Wojciecha Urbaniaka w dn. 26.01.2007 r.

"W historii społeczeństw małych i dużych występuje prawidłowość przyczyn i skutków. Bez wybudowanej w czasie II wojny krwią i cierpieniem więźniów hitlerowskich obozów pracy - fabryki Kruppa, nie byłoby późniejszych Jelczańskich Zakładów Samochodowych, bez nich z kolei nie byłoby rozwoju budownictwa wielorodzinnego, które stało się bezpośrednią przyczyną utworzenia miasta Jelcz-Laskowice.

Gdyby nie przygotowania do utworzenia miasta nie byłoby powodu do utworzenia w przeddzień nadania praw miejskich, Bractwa Kurkowego Grodu Jelcz-Laskowice. Nie byłoby powodu ani impulsu do tych działań tym bardziej że po likwidacji Bractw Kurkowych przez Prezydenta Bieruta, w 1986 roku działały w Polsce tylko 2 bractwa kurkowe - jedno w Krakowie i jedno w Bytomiu o czym dowiedzieliśmy się znacznie później - nasze było trzecie.

Pomysł utworzenia bractwa w naszym mieście wynikał z potrzeby podjęcia działań integrujących nowopowstającą społeczność miejską. Ten cel był dla naszego bractwa podstawowy i pozostał nim do dzisiaj pomimo upływu 20 lat." - koniec cyt.

A niżej kilka artykułów Gazety Powiatowej z roku 2002 w 15 rocznicę powstania naszego miasta:

Miasto musiało powstać

Nie ma tu miejsc, których nie lubię

Miasto Scigane losemJelcz-Laskowice A.D.2007.02.01Do strony głównej