Rozmiar: 14065 bajtów


Rozmiar: 4455 bajtów

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
Koło Kombatantów
Koło Łowieckie Szarak w Jelczu-Laskowicach
Koło Łowieckie "Korona" w Jelczu-Laskowicach
Związek Harcerstwa Polskiego w Jelczu-Laskowicach
Liga Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach
Koło PZW w Jelczu-Laskowicach
Klub Dyrektorów i Menedżerów Ziemi Oławskiej

Koło "POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH"
W Jelczu-Laskowicach
Prezes Koła: Longin Gabor
siedziba: 55-231 Jelcz-Laskowice, ul. Bryły 9/1.

Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
Prezes bractwa: Jerzy Urbaniak
siedziba: 55-231 Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 13/4
tel. 0605 35 71 36

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Jelczu-Laskowicach
Prezes koła: Roman Mróz
adres do koresp.: ul. Mickiewicza 68, 55-230 Nowy Dwór
tel. 071 318 15 38

Stowarzyszenie Pracodawców w Jelczu-Laskowicach
Prezes: Feliks Korzeniewski
siedziba: 55-230 Jelcz-Laskowice, ul. Folwarczna 6
tel. 071 318 20 66

PTTK przy Zakładach Samochodowych JELCZ S.A.
Prezes koła: Jan Janota
siedziba: Jelcz-Laskowice, ul. Inżynierska 3

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jelczańsko - Laskowickiej
Prezes: Waldemar Wójcik
siedziba: Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda 13/4L

Zachodnia Izba Gospodarcza
Oddział terenowy w Jelczu-Laskowicach
Prezes: Jerzy Urbaniak
siedziba: 55-230 Jelcz-Laskowice, ul Chwałowicka 8
tel. 071 318 15 70

Klub Modelarstwa Samochodowego "MIKRUS"
Prezes Jerzy Olejniczak
siedziba: Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 16

Kolarski Klub Sportowy "MOTO "Jelcz-Laskowice"
Prezes: Bogdan Szczęśniak
siedziba: Jelcz-Laskowice ul. Techników 8

Rada Miejsko-Gminna LZS
w Jelczu-Laskowicach
Prezes: Aleksander Bajsarowicz
siedziba: "Pływalnia miejska", ul. Partyzantów 1

Ludowy Klub Sportowy "POLONIA Miłoszyce"
Prezes: Bogdan Szczęśniak
siedziba: Miłoszyce, ul. Wrocławska (Stadion)

Ludowy Klub Sportowy "ZALESIE"
siedziba: Wójcice, ul. Bystrzycka 15

Ludowy Klub Sportowy "CZARNI"
Prezes: Stanisław Skrzydłowski
siedziba: Jelcz-Laskowice, ul. Tańskiego 20/5
Forum klubu

Klub Sportowy "PEGAZ"
siedziba: Chwałowice, ul. Główna 87

Ludowy Klub Sportowy "HURAGAN"
siedziba: Minkowice Oł., ul. Kolejowa 9

Stowarzyszenie "POMOC SZKOLE"
w Minkowicach Oł.
Siedziba: Minkowice, ul. Kościuszki 20

Stowarzyszenie "NASZA SZKOŁA"
w Minkowicach Oł.
Siedziba: Jelcz-Laskowice, al. Młodych 1/12.

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Jelczu-Laskowicach
Prezes koła: Ewa Nosek
siedziba: Grędzina, ul. Szkolna 11

Rozmiar: 1878 bajtów

Napisz do mnie

Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 10.03.2007r.