Zaplecze mieszkalne pracowników cywilnych "Friedrich Krupp-Bertha Werke"
w Markstädt (Laskowice Oł.) - 1943/44 r.

Pracownicy cywilni stanowiący fachowe zaplecze produkcyjne fabryki "Friedrich Krupp-Bertha Werke" pochodzili w zasadniczej części z Essen.
Produkcja zakładów zbrojeniowych "Friedrich Krupp-Bertha Werke" w Jelczu (Jeltz opodal Markstädt) miała duże znaczenie dla Trzeciej Rzeszy, zwłaszcza po zniszczeniach, jakim uległy fabryki w Essen po nalotach lotnictwa RAF na zagłębie Ruhry. Kiedy minister Speer utworzył Komitet Pracy Niemieckiego Przemysłu Zbrojeniowego, Krupp musiał zgodzić się na zatrudnienie niemieckich specjalistów przede wszystkim z Essen.
Warto dodać tutaj, że wyższy dozór techniczny fabryki zakwaterowany został w opróżnionych (dotychczasowych mieszkańców wysiedlono i dokwaterowano do innych mieszkańców Fünfteichen) domkach jednorodzinnych przy dzisiejszych ul. Długiej i Ratowickiej w dzisiejszych Miłoszycach (niem. Fünfteichen).
Według polskich przesiedleńców (min. zmarłego w 2006r. Pana Stefana Trojanowicza) likwidujących po wojnie to osiedle; składało się ono z ok. 120 baraków drewnianych składanych z gotowych (prefabrykowanych) elementów, oraz zaplecza socjalnego (min. łaźnie i stołówki).
Po przeciwnej stronie drogi łączącej Markstädt z Jeltz (dzisiejsza ul. Oławska), znajdował się kompleks szpitalny składający się z murowanych, parterowych baraków z których część istnieje do dzisiaj (centralna część tzw. Starego osiedla).
Pomiędzy tym osiedlem i zapleczem szpitalnym a fabryką wzdłuż drogi łączącej te obiekty położono również istniejący i wykorzystywany prawdopodobnie do dzisiaj kolektor sanitarny o średnicy 800 mm.
Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że jeden z prefabrykowanych baraków zaplecza mieszkalnego został przeniesiony i zmontowany w pobliskiej miejscowości Dziuplina jako świetlica wiejska.
Pozostałe baraki zostały prawdopodobnie przewiezione do zrujnowanej przez hitlerowców Warszawy.

Orientacyjne położenie osiedla

Obrys osiedla na zdjęciu lotniczym z 1944 r.

Fragment niemieckiego zdjęcia lotniczego z 1944 r.Powrót do planu interaktywnego

© Jerzy, Wojciech Urbaniak 14.04.2008