Wojenne obozy w Markstädt, Rattwitz i Fünfteichen

HISTORIA PIERWSZYCH OBOZÓW INTERNOWANIA I PRACY PRZYMUSOWEJ NA ŚWIECIE

HISTORIA POWSTANIA HITLEROWSKICH OBOZÓW PRACY PRZYMUSOWEJ

WSTĘP

Do chwili obecnej nie znane jest autorowi niniejszej witryny jakiekolwiek kompleksowe opracowanie historii wojennych obozów z otoczenia fabryki "Friedrich Krupp-Bertha Werke" w Jeltz (Jelcz), Markstädt (Laskowice Oławskie), Fünfteichen (Miłoszyce), Rattwitz (Ratowice) ale również obozów pracy przymusowej dla Żydów jakie istniały w Wójcicach (fabryka konserw) i Bystrzycy Oławskiej (Fabryka papierosów - Budynek dzisiejszej szkoły.
Spotkałem się natomiast z wieloma nieścisłościami, brakami oraz niedopowiedzeniami w dotychczasowych dostępnych opracowaniach i na mapach oraz zdjęciach satelitarnych naszego terenu (chodzi o umiejscowienie obiektów (np. w Gogle Earth).
Korzystając z faktu, iż coraz więcej informacji źródłowych znaleźć można w internecie jak również mając na względzie potrzeby młodego pokolenia w poznawaniu historii ziemi jelczańsko-laskowickiej, podejmuję ponowną próbę usystematyzowania dostępnej mi w tym temacie wiedzy.
Mam nadzieję że sporządzenie interaktywnego planu położenia obiektów na podkładzie tzw. ortomapy (w miarę aktualnych zdjęć lotniczych naszego terenu) pozwoli uatrakcyjnić nasze turystyczne włóczęgi i odnajdywanie śladów nieodległej przecież historii.
Być może przedstawione na tych witrynach informacje sprowokują ich uściślenie przez internautów oraz wzbogacenie tym samym wiedzy o naszej małej ojczyźnie.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje na razie będących w opracowaniu lokalizacji obozów w Ratowicach, Wójcicach i Bystrzycy Oławskiej

Nieścisłości o których mowa powyżej dotyczą min.:

1. Lokalizacji miejsca pochówku pozostawionych w trakcie ewakuacji więźniów KL Fünfteichen. W dniach 21-23.01.1945 zmarli grzebani byli prawdopodobnie przez żyjących współwięźniów w miejscu gdzie dzisiaj rośnie kępa drzew oznaczonych na planie "1a" (informacja zasłyszana przeze mnie w dzieciństwie).
2. Treści napisu na tablicy upamiętniającej zbiorową mogiłę w lasku opodal obozu oznaczoną na planie "1b", z której wynika że ok. 8000 więźniów obozu zostało tam pochowanych w ostatnich dniach funkcjonowania obozu co jest oczywistą nieprawdą ponieważ mogiła ta powstawała przez cały okres funcjonowania KL Fünfteichen, a więc w latach 1943-45.
3. Na wielu stronach internetowych podaje się, że w chwili obecnej nie ma widocznych śladów po obiektach obozowych. Jest inaczej co postarałem się przedstawić na planie nałożonym na ortomapę terenu byłego KL Fünfteichen.
4. W książce I. Płaczek "Jelcz-Laskowice, nasza mała ojczyzna" mówi się że hitlerowcy w ostatnim okresie funkcjonowania obozu KL Fünfteichen, wybudowali 4 baraki murowane których jednak nie zdążyli zasiedlić. Fakty są takie że wybudowano 7 baraków z tym że najbliższy od Wojnowic został wysadzony bombą lotniczą ok. 1958 roku przez miłoszycką młodzież wypasającą na okolicznych łąkach bydło domowe. Ślady tego baraku i 6 innych istnieją do chwili obecnej co również uwzględniłem na planie.
5. W Markstädt istniały dwa obozy jeden dla kobiet w kierunku miłoszyc (Markstadt - z istniejącymi ruinami kuchni obozowej) oznaczony na planie cyfrą "2" a drugi męski ( Laskowitz )za parkiem pałacowym w kierunku Dębiny oznaczony na planie cyfrą "3".

i wiele innych nieścisłości, które w miarę możliwości będę się starał uzupełniać ...
Powrót do strony głównej

© Jerzy, Wojciech Urbaniak 04.08.2008