Adm. Floty R.P. Ryszard Łukasik

Adm. Floty R.P. Ryszard Łukasik


Ryszard Łukasik urodził się 15 października 1946 roku w Laskowicach Oławskich (dzisiaj Jelcz-Laskowice) - polski admirał floty i inżynier techniki nawigacji. Jest morskim dyplomowanym oficerem pokładowym okrętów rakietowych.
W latach 1964-2006 służył Siłach Zbrojnych, dowodząc ORP "Gdynia", 1 dywizjonem Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 3 Flotyllą Okrętów oraz Marynarką Wojenną.
W okresie od 2003 do 2005 roku zasiadał w składzie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Odszedł w stan spoczynku ze stanowiska zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
W 1964 roku został przyjęty na Wydział Pokładowy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni i po 4 latach nauki otrzymał stopień promocję oficerską oraz tytuł inżyniera nawigatora statku morskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu uzbrojenia rakietowego (w 1969 roku), kurs dowódczy Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie (w 1977 roku) i studia podyplomowe z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim (w 1981 roku).
Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie z 1986 roku.
Przez wiele lat przyjaźnił się ze zmarłym w 2006 r. mieszkańcem Jelcza-Laskowic - Januszem Biesiadeckim.

Więcej: WikipediaDo strony głównej


Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 10.02.2007r.