Ks. dr Wilhelm, Leonard Dorożyński

Oprac.: Andrzej Rumiński
"Ks. dr Wilhelm, Leonard Dorożyński, s. Józefa i Michaliny Grzebienik, ur. 11. V. 1914 r. w Strusowie, w powiecie trembowelskim.
Szkołę powszechną ukończył w Mogilnicy, w tym samym powiecie, w Tarnopolu zaś II Gimnazjum typu neoklasycznego. Po maturze, pragnąc służyć ludowi jako kapłan, zgłosił się na dalsze studia na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wstępując równocześnie do tamtejszego seminarium duchownego. Studia zakończył uzyskaniem stopnia magistra teologii, za pracę pt. Ustrój korporacyjny w Polsce, pisaną u ks. prof. Jana Stepy, późniejszego biskupa tarnowskiego.
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 26. VI. 1938 r. we Lwowie z rąk ks. arcybiskupa Bo1esława Twardowskiego.
Pierwszą jego placówką duszpasterską był wikariat w Złotnikach, w powiecie Podhajce. Tu przeżył wybuch drugiej wojny światowej, a po śmierci proboszcza w 1942 r. został mianowany administratorem tej parafii. W latach niemieckiej okupacji przeżył z wiernymi ciężkie i groźne chwile, szczególnie podczas kilkakrotnych napadów banderowców na parafian, w czasie których zamordowano w okrutny sposób 72 osoby, samych Polaków.
W takich warunkach, w sierpniu 1945 r. wyjechał wraz z wiernymi na Ziemie Zachodnie, do Laskowic, w powiecie Oławskim, miejscowości leżącej w tym czasie na terenie parafii Miłaszowice (dzisiejsze Miłoszyce), gdzie pełnił obowiązki duszpasterskie i katechetyczne.
Wg. nauczycielki Pani Marii Siębor pierwszą komunię świętą "dzieci wojny" ks. Dorożyński zorganizował w Laskowicach Oławskich w czerwcu 1946 roku - przyp. webmastera
W pobliskim Wrocławiu odczuwano jednak brak kapłanów, dlatego w dniu 11. IX. 1946 r. został przeniesiony na stanowisko wikariusza do parafii św. Bonifacego. W tej bardzo wówczas rozległej parafii pracował przez rok, prowadził biuro parafialne oraz zaspokajał duchowe potrzeby wiernych.
W roku następnym, wrócił do Laskowic w charakterze adrninistratora parafii. Pełniąc obowiązki duszpasterskie i katechetyczne, dojeżdżał równocześnie na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie studiował zagadnienia społeczne i gospodarcze wsi. Uwieńczeniem jego wysiłku naukowego była promocja doktorska dnia 14. VII. 1952 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie pracy: Prawa człowieka na tle katolickiej etyki społecznej. Gdy w pobliskim Jelczu podupadł na siłach i zdrowiu podeszły wiekiem tamtejszy duszpasterz, ks. prałat Antoni Liniewicz, Kuria Arcybiskupia zleciła ks. Dorożyńskiemu z dniem 1. IX. 1951 r. obsługę tej parafii ex currendo. Wyróżnieniem za trud i pracę był przywilej expositorium canonicale.
Po objęciu rządów archidiecezji wrocławskiej przez ks. arcybiskupa Bo1esława Kominka, nowy arcypasterz powołał ks. dra Dorożyńskiego dnia 31. VIII. 1957 r. na stanowisko administratora parafii Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrocławiu, parafii odpowiedzialnej, gdyż złożonej przeważnie z inteligencji i młodzieży akademickiej. Równocześnie, nowy proboszcz został mianowany profesorem etyki społecznej w Arcybiskupim Seminarium Duchownym we Wrocławiu, gdzie od roku akademickiego 1967/68 wykładał historię doktryn społeczno-ekonomicznych i prawo wyznaniowe w Polsce współczesnej.
W dniu 20. X.1958 r. został dziekanem dekanatu Wrocław-Północ. Ks. arcybiskup wyróżnił go dnia 20. III. 1959 r. przywilejem noszenia rokiety i mantoletu, a Ojciec Święty Jan XXIII mianował go dnia 24. XI. 1962 r. swoim tajnym szambelanem.
Bratnia Pomoc Kapłanów, sprawująca w archidiecezji wrocławskiej opiekę nad kapłanami chorymi i emerytami, wybrała go członkiem swej komisji. Ostatnio, ks. prałat Dorożyński przystąpił do budowy plebani przy kościele parafialnym".

Literatura: "Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu", ks. dr Wacław Szetelnicki, wyd. "HOSIANUM", Roma, 1970Do strony głównej


Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 18.01.2007r.